OECD varnar för BNP-ras

OECD lägger fram nya prognoser över den ekonomiska utvecklingen med två olika scenarior.
OECD:s generalsekreterare Angel Gurría.
OECD:s generalsekreterare Angel Gurria.
I det ena fallet – där ekonomin påverkas av en ny våg av coronautbrott – ses en global BNP-nedgång med 7,6 procent i år för att året efter öka med 2,8 procent.

I det andra mildare fallet – där en andra våg undviks – ses en global nedgång i BNP-tillväxten med 6,0 procent i år och en ökning med 5,2 procent nästa år.

OECD uppger att de ekonomiska utsikterna är extremt osäkra.

Tidigare i år, i början av mars, lade organisationen en BNP-prognos på plus 2,4 procent för i år, vilket då var en sänkning från tidigare 2,9 procent mot bakgrund av corona.

OECD bedömer att den svenska BNP-tillväxten kommer att falla med 6,7-7,8 procent i år, beroende på hur coronautbrottet utvecklas i sommar.

I det ena scenariot – där ekonomin påverkas av en ny våg av coronautbrott – ses en BNP-nedgång med 7,8 procent i år för att året efter öka med 0,4 procent.

I det andra mildare fallet – där en andra våg undviks – ses en nedgång i BNP-tillväxten med 6,7 procent i år och en ökning med 1,7 procent nästa år.