Ökad rörelseförlust för Klarna

Betalföretaget Klarna redovisar ökande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet minskade jämfört med samma period året innan och kreditförlusterna steg rejält.
Foto: Claudio Bresciani/TT

De totala intäkterna uppgick till 2 080 miljoner kronor (1 584,6).

Räntenettot uppgick till 661 miljoner kronor (553,3).

Kreditförlusterna uppgick till 691,8 miljoner kronor (296,7).

Rörelseresultatet blev -600,7 miljoner kronor (-95,9).

Nettoresultatet blev -459,7 miljoner kronor (-96,2).

Bolaget uppger att den växande kundbasen, speciellt nya kunder på nya marknader, har påverkat kreditförlusterna. Etablering på nya marknader väntas medföra ökade kreditförluster under den inledande fasen. Kreditkvaliteten på kärnmarknaderna uppges vara fortsatt stabil och förbättras stadigt på nya marknader, uppger bolaget i rapporten.

Klarna, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Intäkter 2 080 1 584,6 31,3%
Räntenetto 661 553,3 19,5%
Kreditförluster -691,8 296,7
Rörelseresultat -600,7 -95,9
Nettoresultat -459,7 -96,2
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här