Oljan lämnar bästa kvartalet sedan 1990 bakom sig

Terminspriserna för brent- och WTI-olja hade under det andra kvartalet sitt bästa kvartal på 30 år, noterar CNBC.
Foto: Sue Ogrocki/TT
Priserna steg med över 80 procent för brentoljan medan motsvarande ökning för WTI-oljan blev 91 procent.

Andra kvartalet blev därmed det bästa sedan tredje kvartalet 1990 när oljepriserna rusade på grund av Kuwaitkriget. Då steg brentoljan med 142 procent och WTI med 131 procent.

Trots den remarkabla utvecklingen under andra kvartalet är både brent- och WTI-terminerna 34 procent lägre sedan årsskiftet. Den rejäla ökningen i andra kvartalet beror i hög grad på att det blev en rejäl dipp i första kvartalet på grund av coronapandemins globala spridning och ett kortvarigt oljepriskrig mellan Saudiarabien och Ryssland med ökad oljeproduktion som följd.