”På finansmarknaderna är regeringskrisen en icke-fråga”

Varken Nordea, SEB eller Handelsbanken tror att den ökade politiska osäkerheten kommer att påverka de ekonomiska utsikterna till någon större grad.
Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP), statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson på väg till riksdagens omröstningen av ett förslag om misstroendeförklaring.
Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP), statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson på väg till riksdagens omröstningen av ett förslag om misstroendeförklaring. Foto: Nils Petter Nilsson / TT

Igår fälldes Stefan Löfvens regering i misstroendeomröstningen. Nu står valet för Löfven mellan att avgå med påföljande talmansrundor eller utlysa extraval.

Givet retoriken känns extraval mer och mer troligt, skriver SEB och frågar sig om partierna vill eller kan vara flexibla nog att hjälpa talmannen att hitta ett nytt regeringsunderlag.

”Trots den ökade politiska osäkerheten och en vid extraval inte lika generös budgetproposition i september ändras inte de ekonomiska utsikterna särskilt mycket. Återhämtningen är på gång och stabila statsfinanser minskar risken för oro och reaktioner på ränte- och valutamarknaderna”, skriver banken.

De ser inte stor risk för en handlingsförlamad politik som inte kan agera under pandemin.

Även Nordea skriver i ett morgonbrev att misstroendeomröstningen inte påverkar deras syn på den förväntade ekonomiska utvecklingen i Sverige. De ser mycket starka tillväxtutsikter för 2021.

”Oavsett är gårdagens besked inget som ändrar vår syn på svensk ekonomi och förutsättningarna för en mycket stark tillväxt under återstoden av 2021. På finansmarknaderna är regeringskrisen en icke-fråga – alla partier står bakom det finans- och penningpolitiska ramverket”, skriver banken.

Handelsbanken pekar på att den initiala marknadsreaktionen var väldigt liten.

”Även om den politiska situationen är osäker under kommande veckor eller månader, så är det svårt att se att det skulle ha en stor påverkan på marknaderna eller de makroekonomiska utsikterna på kort sikt. Stefan Löven och regeringen kommer fortsätta styra landet tills dess att det är en ny regering på plats och kan ta nödvändiga beslut och sjösätta nya krisåtgärder för att hantera pandemin, om det blir nödvändigt” skriver banken och pekar på att Sverige har sunda offentliga finanser.