Pierce stiger 9,0% i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

E-handelsbolaget Pierce som säljer motorcykelutrustning började idag den 26 mars att handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet att teckna aktier övertecknades flera gånger om.
Pierce
Pierce Group.
Teckningskursen fastställdes till 64 kronor per aktie, vilket är i mitten av det aviserade intervallet på 60 till 68 kronor per aktie. Det motsvarar ett börsvärde för bolaget på 2,54 miljarder kronor.

Erbjudandet består av 16,34 miljoner aktier, fördelat på 5,47 miljoner nyemitterade aktier och 10,87 miljoner befintliga aktier som säljs av befintliga ägare, däribland Procuritas Capital Investors V, PCI V Co Investment samt bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn, tillsammans kallade huvudägarna. De nyemitterade aktierna tillför bolaget 350 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det finns även en övertilldelningsoption där huvudägarna kan sälja ytterligare 2,45 miljoner befintliga aktier. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 1 203 miljoner kronor givet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder, Skandia Liv och Skandia Fonderr, Cliens Kapitalförvaltning, FE Fonder och Briban Invest som tecknar aktier för 460 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 71 kronor som högst betalt och 69 kronor som lägst betalt.

Klockan 09.15 var senast betalt 69,75 kronor, vilket är en uppgång på 9,0% jämfört med teckningskursen på 64 kronor. Aktier för 15 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 39,69 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 2,8 miljarder kronor räknat på senast betalt.