Prickfritt inför Cints notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Cint inför noteringen och inte hittat några flaggor.
IPO

Den 19 februari noteras mjukvarubolaget Cint på Nasdaq Mid. Affärsvärldens IPO-guide har granskat bolaget inför noteringen och inte hittat några flaggor.

Cint
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 9211 Mkr
Sista teckningsdag 2021-02-18
Första handelsdag 2021-02-19

Dock noterar IPO-guiden att Cint under 2020 gjorde en nyemission om 334 Mkr till en värdering som idag motsvarar cirka 18 kr per aktie. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av aktuell IPO-kurs. Aktierna som emitterades för mindre än ett år sedan har därmed ökat i värde från 334 Mkr till över 1200 Mkr.

IPO-guiden har varit i kontakt med företrädare för Cint som menar att emissionen var en intern kapitalisering med Nordic Capital som motpart och att merparten av emissionen avsåg kvittning avseende aktieägarlån. Av prospektet framgår att Nordic Capital före aktuell IPO äger 94% av aktierna i Cint. Övriga ägare i Cint utgörs av styrelse och ledning.

Det hissas ingen flagga, men IPO-guiden vill upplysa om transaktionen.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL CINTS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 18 februari och teckningskursen är 67 kronor (62 – 72).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Abera Bioscience Inväntar notering Spotlight 2021-02-02 2021-02-24 Läs här
Lipigon Pharmaceuticals Inväntar notering First North 2021-02-09 2021-03-01 Läs här
Ytrade Group Teckningstid pågår First North 2021-02-23 2021-03-09