Ratos ökade omsättningen andra kvartalet

Investmentbolaget Ratos redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolagets rörelsevinst minskade.
Jonas Wiström, Ratos.
Ratos VDJonas Wiström.

Omsättningen steg 7,2 % till 6 994 miljoner kronor (6 525).

Rörelseresultatet blev 915 miljoner kronor (955), med en rörelsemarginal på 13,1 % (14,6).

Resultatet före skatt var 827 miljoner kronor (790).

Resultat per aktie hamnade på 1,9 kronor (2,18), vilket innebär en minskning med 12,8 % mot föregående år.

”Samtliga bolag i Ratosgruppen utvecklades väl förutom Diab. Resultattillväxten var särskilt stark i Aibel, TFS, HL Display, Oase Outdoors, Speed Group, airteam och LEDiL. Plantasjens resultatförbättring om 62 miljoner kronor i kvartalet är särskilt imponerande, givet utmaningar med stängda butiker och ofördelaktigt väder i början av kvartalet som medförde att försäljningen minskade med 2 %. Detta har åstadkommits genom lägre kostnader för bland annat logistik samt förbättrad sortimentsmix”, skriver Jonas Wiström, vd och koncernchef.

Ratos, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 6 994 6 525 7,2%
Rörelseresultat 915 955 -4,2%
Rörelsemarginal 13,1% 14,6%
Resultat före skatt 827 790 4,7%
Resultat per aktie, kronor 1,9 2,18 -12,8%