Regeringen fasar ut Fas 3

Regeringen inleder nu utfasningen av Fas 3, även kallad sysselsättningsfasen, som är den sista delen av jobb- och utvecklingsgarantin.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beskriver det som en mycket stor arbetsuppgift. Det handlar om att 36.000 personer ska hitta anställning, praktikplats eller utbildning, samtidigt som inflödet till Fas 3 måste stoppas.

“Vi har stora utmaningar när det gäller långtidsarbetslösa. Det kommer att vara en svår uppgift med 36.000 personer i Fas 3, men vi kommer att klara det. Nu går arbetet igång med att på riktigt fasa ut Fas 3 och se till att ingen person längre ska behöva vara i en återvändsgränd i arbetsmarknadspolitiken”, säger Ylva Johansson vid en pressträff.

Många i Fas 3 har varit utan arbete mycket länge och många har en funktionsnedsättning. Många utländskt födda har samtidigt för dåliga språkkunskaper. Regeringen har dock mycket höga ambitioner när det gäller att lösa arbetslösheten på riktigt, betonar hon.

Regeringen har aviserat flera åtgärder för att bryta långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson lyfter fram extratjänster i vissa delar av välfärdssektorn, utökade möjligheter till utbildning i nuvarande fas 3, utökade möjligheter att kombinera arbete och utbildning genom bland annat traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar, samt arbetet med att hejda inflödet till långtidsarbetslöshet.

Regeringen bedömer att Sverige inte behöver notifiera EU kring så kallade extratjänster i välfärden. Förordningarna ska vara klara i november och sedan är man beroende av hur snabbt kommuner och landsting vill anställa personer på extratjänsterna som är subventionerade anställningar. Det är arbetsgivaren som avgör, konstaterar Johansson.

När det gäller stoppet för nya anvisningar till Fas 3-platser bedömer arbetsmarknadsministern att det kan ske så snart man har de andra förordningarna på plats. Det blir senast i början av nästa år, kanske tidigare, är budskapet.

Överlag anser ministern att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt och relativt starkt. Antalet sysselsatta stiger. Även sysselsättningsgraden ökar, men inte lika snabbt.

“Det beror på att befolkningen växer och att arbetskraften växer”, säger Ylva Johansson.

Arbetslösheten minskar, men gör det ganska långsamt, enligt ministern som dock tillägger att en tydligare nedgång syns för ungdomsarbetslösheten.

“Min bedömning av den kommer fortsätta nedåt”, säger hon.

I början av året hade Sverige en viss oroande ökning av varslen, men antalet varsel har gått ned igen, konstaterar Johansson.

“Den svaga ökning vi såg igen har alltså inte lett till någon ny varselvåg, utan varslen är fortfarande på en mycket låg nivå”, säger hon.

Arbetsmarknadsministern noterar att inflödet av personer i jobb- och utvecklingsgarantin är betydande från det så kallade etableringsuppdraget rörande nyanlända. Att stoppa tillflödet av arbetslösa är viktigt, framhåller hon.

Regeringens höstbudget ska presenteras i sin helhet den 21 september. Då väntas fler detaljer kring förslagen på arbetsmarknadsområdet.

Regeringen har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Många bedömare tror dock att det blir svårt att nå målet. Andelen så kallade utsatta grupper av de inskrivna på Arbetsförmedlingen är nu uppe i 70 procent.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här