Regeringen presenterar åtgärder mot utländska investeringar som hotar svensk säkerhet

Regeringen vidtar flera åtgärder mot utländska direktinvesteringar som hotar svensk säkerhet och allmän ordning.
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, under en gemensam pressträff om utländska direktinvesteringar. Foto: Jessica Gow / TT

Bland annat ska FOI i samråd med Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Försvarsmakten, FMV och Säkerhetspolisen, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november i år.

En annan åtgärd är att ISP får befogenhet att hämta in uppgifter om utländska bolag.

“Den pågående coronapandemin kan komma att öka riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infrastruktur i syfte att komma åt värdefull teknologi och information på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet. ISP och FOI ges därför i uppdrag att stärka arbetet mot utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden ytterligare”, framgår det av ett pressmeddelande.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här