Rekord för antalet sålda bostadsrätter

Under september steg priserna på såväl bostadsrätter som villor med 2% och antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer. Det visar siffror från Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden ökade priserna på bostadsrätter med 6% medan priset på villor ökade med 5%. På årsbasis har priserna ökat med 10% för villor och 5% för bostadsrätter.

“Låga räntor och bostadsbrist på många orter ger förutsättningar för hög efterfrågan och stigande priser. Men Corona-pandemin har också lett till större fokus på bostaden och en ökad vilja att flytta. Mer tid i hemmet, både på arbetstid och fritid, har även lett till något förändrade preferenser. Yta, hemmakontor, natur, trädgård eller balkong har blivit mer attraktivt och centrala lägen har blivit något mindre viktigt”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i en kommentar, och fortsätter:

“Efterfrågan på begagnatmarknaden smittar även av sig på nyproduktion. När priserna stiger och det finns en tro på fortsatta uppgångar blir nyproducerade bostäder mer attraktiva. Den trenden kan vi se tydligt, främst på stora och medelstora orter runt om i landet.”

Under september ökade priserna på bostadsrätter i samtliga redovisade områden, utom centrala Göteborg, där de var oförändrade. Störst ökning var det i Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö på 3%.

Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under månaden. Det såldes nästan 13.000 bostadsrätter, 14% fler än förra september.

Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord och Storstockholm står här ut med 26% fler sålda bostadsrätter än förra september.

Även sett till årets första 9 månader ses ett rekord, med 89.000 sålda bostadsrätter jämfört med 84.000 förra året.

Vad gäller villor fortsatte priserna i september uppåt för åttonde månaden i rad. I såväl Storstockholm som Stormalmö ökade priserna med 3% senaste månaden och i de områdena är nu prisutvecklingen på årsbasis 10%.

Villamarknaden präglas av lägre utbud, vilket innebar att försäljningarna föll med 3% i september. Dock steg antalet försäljningar med 1% för hela niomånadersperioden.

Antalet sålda fritidshus ligger hittills i år på 12% fler än förra året.

“Svenskarna har på ett historiskt unikt sätt omvärderat var och hur de vill bo. Många spekulanter vill enklare kunna arbeta hemifrån eller få tillgång till en trädgård. Efterfrågan på bostäder är mycket stark och vi ser inga tecken på avmattning”, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Han påpekar också att de stigande priserna blir ett hinder för exempelvis förstagångsköpare eller barnfamiljer som vill flytta till en större bostad.

“Om fler ska kunna byta bostad efter behov behöver regeringen få till långsiktiga politiska lösningar. Bostadsminister Per Bolund (MP) bör fokusera på omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och individanpassad kontantinsats vid bostadsköp”, säger han.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2% + 6% + 5% 43 433
Centrala Stockholm + 2% + 4% + 5% 96 346
Stor-Stockholm + 3% + 5% + 5% 62 302
Centrala Göteborg ± 0% + 4% + 2% 63 124
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 4% 47 321
Centrala Malmö + 3% + 7% + 5% 35 641
Stor-Malmö + 3% + 11% + 5% 32 915
Statistiken baseras på försäljningen av 31 439 bostadsrätter under juli 2020 – september 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2020 – juni 2020, tolvmånaderssiffran med juli 2019 – september 2019 och i enmånadssiffran jämförs juni 2020 – augusti 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, september 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 5% + 10% 3 601 000
Stor-Stockholm + 3% + 7% + 10% 6 344 000
Stor-Göteborg + 2% + 5% + 8% 4 952 000
Stor-Malmö + 3% + 4% + 10% 4 664 000
Statistiken baseras på försäljningen av 14 667 villor under juli 2020 – september 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2020 – juni 2020, tolvmånaderssiffran med juli 2019 – september 2019 och i enmånadssiffran jämförs juni 2020 – augusti 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här