Riksbanken ökar öppenheten kring program för företagsobligationsköp

Riksbanken kommer att publicera en lista med de företag som har utestående obligationer som Riksbanken kan köpa inom sitt program för utökade köp av värdepapper, skriver de i ett pressmeddelande.

Riksbankens har en ambition om att bli mer transparent i återrapporteringen om köpen av företagsobligationer. Därför kommer banken utöka den information som finns tillgänglig.

Den första publiceringen av listan med företag som har utestående obligationer som Riksbanken kan köpa inom sitt program för utökade köp av värdepapper kommer att ske måndag den 9 november klockan 16.20. Därefter kommer listan att uppdateras den första vardagen i varje månad vid samma tidpunkt.

Listan innehåller svenska icke-finansiella företag som ger ut företagsobligationer i svenska kronor med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på minst 6 månader upp till 5 år.

Riksbanken inledde sina köp av företagsobligationer i september.