Rusning till olje-ETP:er

Många privatsparare har börjat handla med börshandlade produkter under turbulensen, enligt Nordnets Frida Bratt.
Foto: Sue Ogrocki/TT

Senast Nordnet såg ett sådant intresse för börshandlade produkter var i december 2017 när intresset för bitcoin exploderade. I mars 2020 har emellertid omsättningen i ETP:er varit tre gånger högre än det tidigare rekordet, och det är främst oljan som lockar, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt.

“Oljans priskollaps, och de enorma intradagsrörelserna i den, har fått sparare att vilja exponera sig mot råvaran i en sällan skådad utsträckning”, säger Frida Bratt.

Antalet kunder hos Nordnet som exponerat sig mot oljan via börshandlade produkter har ökat hela 375 procent sedan årsskiftet och de allra flesta har positionerat sig för en uppgång från dagens nivå.

“Det återstår förstås att se om det inträffar. Den stora kollapsen i WTI-oljan berodde på terminskontrakt som gick ut medan lagren var fulla, vilket alltså hade ett slags teknisk karaktär. Men grundproblemet är ju förstås att efterfrågan är långt lägre än utbudet.”

Även om efterfrågan kan återvända i takt med att världens ekonomier öppnar upp, så frågar sig Frida Bratt i vilken nivå detta kommer att ske.

“Klart är nog att man ska vänta sig stora, stora intradagsrörelser även framöver. Volatiliteten i oljepriset har ökat med ofattbara 700 procent”, säger hon, men säger samtidigt att det är just de enorma intradagsrörelserna som lockar investerare att exponera sig, med eller utan hävstång.

“Det här är produkter för pålästa investerare som förstår dem och som förstår riskerna. Eftersom rörelserna i oljan är så kraftiga finns risk att bli knockad – då är värdet noll och produkten blir värdelös.”

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här