Rutger Arnhult med Corem ökar sitt ägande i Castellum

Rutger Arnhult har ökat sitt ägande till 20% av kapitalet och rösterna i fastighetsbolaget Castellum. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem, som främst äger logistik- och kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ägandet är fördelat på Rutger Arnhults privata bolag M2 Asset Management, M2 Capital Management och Arnia Holding som tillsammans äger 16,96% av aktierna i Castellum.

Fastighetsbolaget Corem har den 4 mars ökat sitt innehav i Castellum till 3,04% av aktierna. Rutger Arnhult och Corems innehav summerar därmed till 20,00% av aktierna i Castellum.

Rutger Arnhult är huvudägare i Corem med 46,4% av kapitalet och 52,2% av rösterna vid årsskiftet. Corem blir därför ett dotterbolag till M2.