Så mycket steg Sveriges BNP

Sveriges BNP steg 0,3 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 1,6 procent.

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det tredje kvartalet.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal.

Jämfört med motsvarande kvartal 2018 väntades BNP ha ökat med 1,7 procent.

BNP för andra kvartalet ökade med reviderade 0,2 procent jämfört med första kvartalet (+0,1) och steg med oreviderade 1,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Under första kvartalet var BNP oförändrat jämfört med föregående kvartal.

Hushållens konsumtion steg 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal och bidrog med 0,2 procentenheter till BNP-utvecklingen. Offentlig konsumtion steg samtidigt 0,2 procent.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP med 0,4 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,5 procent och lyfte tillbaka BNP med 0,1 procent.

Exporten steg 1,4 procent, medan importen steg med 0,9 procent från det andra kvartalet.

Produktionen i näringslivet var upp 0,6 procent. Varuproducerande branscher var oförändrad, medan tjänsteproducerande steg 0,9 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent.

Antalet arbetade timmar steg 0,2 procent.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här