Sandvik noterar SMT – kan bli värt 20 miljarder

Sandvik delar ut och noterar specialstålsverksamheten inom SMT under andra eller tredje kvartalet 2022. SMT:s affärsområdeschef Göran Björkman hoppas att den avknoppade enheten ska bli ett 20-miljardersbolag.
Sandvik delar ut och noterar specialstålsverksamheten inom SMT u
Sandviks styrelseordförande Johan Molin. Foto: Sandvik

Sandviks styrelse bekräftade idag sitt tidigare beslut att fortsätta med förberedelserna att dela ut Sandvik Materials Technolgogy (SMT) till Sandviks aktieägare och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens målsättning är att genomföra noteringen under det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt ett godkännande av Sandviks aktieägare.

”Den interna separationen av SMT fortskrider som planerat och de tidigare kommunicerade skälen för en utdelning och notering är alltjämt relevanta. Vår övertygelse är att både Sandvik och Sandvik Materials Technology kan utvecklas mer gynnsamt på egen hand”, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

Sandvik ökade rörelseresultatet mer än väntat

SMT, som tillverkar specialstål, har länge varit Sandviks sorgebarn med svagare vinstmarginal än övriga delar av bolaget. De senaste kvartalen har dock såväl orderingång som resultat pekat uppåt. Hittills i år (tom kvartal 3) är orderingången drygt 11 miljarder kronor, 21% högre än motsvarande period i fjol. Vinstmarginalen i form av justerad EBIT har ökat till 11% från 5%.

 

Foto: Johanna Norin/TT

SMT:s affärsområdeschef Göran Björkman har, till DI, tidigare sagt att siktet är inställt på att den avknoppade enheten ska bli ett 20-miljardersbolag.