Sandvik ökade rörelseresultatet mer än väntat

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en rapport för tredje kvartalet som både överträffar analytikernas förväntningar och fjolårsutfallet.
Sandviks VD Stefan Widing.
Sandviks VD Stefan Widing. Foto: Sandvik

Omsättningen steg 23,2% till 24 826 miljoner kronor (20 145). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 24 459. Organisk tillväxt var 13%.

”Den underliggande efterfrågan inom såväl gruv- som infrastruktursegmenten förblev hög under tredje kvartalet”, skriver Sandvik och tillägger att efterfrågan på koncernens produkter stärktes i alla större regioner. Däremot noterades vissa störningar i Kina såsom leveransbegränsningar till följd av lokala nedstängningar i spåren av coronapandemin.

Bolaget uppger också att flaskhalsar inom leverantörskedjan såsom logistikbegränsningar och komponentbrist kom att utgöra fortsatta utmaningar under kvartalet, och ledde till högre orderingångsvärde i relation till intäkter jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet blev 4 480 miljoner kronor (3 459), väntat rörelseresultat var 4 331. Rörelsemarginalen var 18,0% (17,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 371 miljoner kronor (3 494), väntat var 4 358, med en justerad rörelsemarginal på 17,6% (17,3).

Resultatet före skatt var 4 546 miljoner kronor (3 988).

Resultatet efter skatt blev 3 923 miljoner kronor (3 186), analytikerkonsensus 3 265.

Resultat per aktie hamnade på 3,12 kronor (2,54).

Fritt kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 3 940 miljoner kronor (4 778)

Orderingången landade på 26 292 miljoner kronor (19 909), vilket är 4% högre än analytikerkonsensus. Organisk ökning var 21%. Orderingången ligger nu på en nivå väl över den som Sandvik kunde uppvisa 2019.

Sandvik räknat fortsatt med att kassaflödespåverkande investeringar blir mindre än 4 miljarder kronor under 2021. Under fjärde kvartalet uppskattas valutaeffekterna bli cirka +150 miljoner kronor på rörelseresultatet.

Sandvik meddelar under måndagen även att styrelsens målsättning är att dela ut och notera Sandvik Materials Technology, SMT, på Stockholmsbörsen under det andra eller tredje kvartalet 2022.

”Den interna separationen av SMT fortskrider som planerat och de tidigare kommunicerade skälen för en utdelning och notering är alltjämt relevanta. Vår övertygelse är att både Sandvik och Sandvik Materials Technology kan utvecklas mer gynnsamt på egen hand”, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

Utdelningen och noteringen av SMT förutsätter att aktieägarna i Sandvik godkänner transaktionen vid en bolagsstämma nästa år.

Sandvik, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Orderingång 26 292 25 181 4,4% 19 909 32,1%
Nettoomsättning 24 826 24 459 1,5% 20 145 23,2%
Rörelseresultat 4 480 4 331 3,4% 3 459 29,5%
Rörelsemarginal 18,0% 17,7% 17,2%
Rörelseresultat, justerat 4 371 4 358 0,3% 3 494 25,1%
Rörelsemarginal, justerad 17,6% 17,8% 17,3%
Resultat före skatt 4 546 3 988 14,0%
Nettoresultat 3 923 3 265 20,2% 3 186 23,1%
Resultat per aktie, kronor 3,12 2,54 22,8%

Konsensusdata från Factset