SAS skjuter upp räntebetalning

Flygbolaget SAS skjuter upp räntebetalning på efterställda hybridobligationer med anledning av coronapandemin och dess påverkan på flygbranschen.

Det rör sig om hybridobligationer till ett värde om 1 500 miljoner kronor med rörlig ränta och evig löptid som skulle förfallit till betalning 23 juni 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Givet osäkerheten, kommer bolaget fortsätta vidta samtliga åtgärder för att bibehålla likviditet”, förklarar SAS.

Bolaget kommer emellertid betala den uppskjutna räntan i samband med konvertering av hybridobligationerna till stamaktier eller annars i enlighet med villkoren.

Det sker mot bakgrund av att bolaget har beslutat om en rekapitaliseringsplan.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här