SCA-konkurrent justerar ned vinstprognosintervall

Amerikanska Kimberly-Clark, en konkurrent till SCA, redovisar ett justerat nettoresultat på 1,49 dollar per aktie för det andra kvartalet 2014.

Marknaden hade räknat med 1,49 dollar per aktie, enligt Zacks Estimates.

Försäljningen i kvartalet ökade till 5,3 miljarder dollar, en uppgång med 1 procent mot samma period i fjol. Väntat utfall var här 5,3 miljarder.

Bolaget justerar ned tidigare vinstprognosintervall för helåret 2014 något. Det justerade resultatet per aktie väntas nu bli 6,00 till 6,15 dollar, att jämföra med tidigare intervall om 6,00 till 6,20 dollar. Inför den aktuella rapporten låg förväntningarna här på 6,13 dollar per aktie i genomsnitt.

I rapporten nämns inte tidigare tillväxtprognos för nettoomsättningen avseende helåret 2014. I bokslutskommunikén spåddes denna få en tillväxt på -1 till +2 procent under 2014, vilket motsvarar cirka 20,9-21,6 miljarder dollar jämfört med 2013 års försäljning på 21,2 miljarder dollar. Genomsnittsestimatet var här 21,4 miljarder dollar inför rapporten.

Inte heller den tidigare organiska försäljningstillväxtprognosen om +3 till +5 procent för 2014 nämns.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.