SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor

Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet med att motverka penningtvätt i Baltikum.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Banken behöver här göra vissa åtgärder för att förbättra övervakningen av transaktionen, uppges det.

I ett separat pressmeddelande noterar SEB att sanktionsavgiften motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i ärendet.

– SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.