Semafo: Boungou-gruvan öppnar ej igen i år

Semafo uppger att Boungou-gruvan i Burkina Faso fortfarande är stängd, efter den attack mot en konvoj bestående av fem bussar med bolagets personal och leverantörer som skedde tidigt i november och som ledde till att 39 människor dog och flera skadades.

Semafo håller på att utvärdera ett flertal alternativ för att återuppta driften vid Boungou så säkert som möjligt men gruvan väntas inte starta igen i år.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande som skickades ut sent på måndagskvällen.

En återuppstart av gruvdriften kommer att kräva att regeringen i Burkina Faso ökar säkerheten på de allmänna vägarna till och från Boungou samt i regionen som helhet, heter det.

“Vi tittar på hur vi kan begränsa användningen av allmänna vägar genom till exempel att flyga in personal från Fada till Bougou. Uppbyggandet av en flygbana började innan attacken skedde och vi bedömer att det kommer att ta ytterligare tre månader att färdigställa den när byggaktiviteterna väl har startat. Transport via helikopter kommer att fortsätta tills landningsbanan är färdig och i drift”, skriver Semafo.

Per den 6 november uppgick lagret i Boungou till cirka 1,1 miljoner ton järnmalm med en uppskattad snittgrad om 3,4 gram per ton. Ett scenario som utvärderas är en successiv återuppstart där fas ett skulle involvera att processa lagret utan gruvbrytning, vilket inte skulle kräva lika stor personal och skulle generera positivt kassaflöde. Fas två skulle involvera att återuta gruvbrytning. Bolaget för samtal med gruvbrytningsentreprenören African Mining Service (AMS) om fas två, inklusive en sömlös övergång om AMS inte återvänder till Boungo, skriver Semafo.

Vad gäller Mana fortsätter driften, om än med högre säkerhet kring gruvan. Utvecklingen av Siou under jord fortsätter enligt plan och full produktion väntas i mars. Planen för 2020 är att maximera kassaflödet vid Mana.

På bolagsnivå fortsätter Semafor att hantera kassan och sysselsatt kapital konservativt, vilket bland annat innebär att skjuta på vissa prospekteringsaktiviteter. Den 30 september hade bolaget en kassa om 77,7 miljoner dollar och “begränsad kassa” om 15 miljoner dollar som finns på ett konto för betalning av kreditfaciliteten på 75 miljoner dollar. Bolaget för diskussioner med långivaren om vissa villkor för kreditfaciliteten, heter det.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här