Siemens Healthineers ökar omsättning och resultat i tredje kvartalet – höjer helårsguidningen

Medicinteknikbjässen Siemens Healthineers redovisar ökande omsättning och högre resultat i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Foto: Siemens Healthineers

Omsättningen steg 51 % till 5 000 miljoner euro (3 312).

Rörelseresultatet blev 672 miljoner euro (410). Rörelsemarginalen var 13,4 % (12,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 945 miljoner euro (465), med en justerad rörelsemarginal på 18,9 % (14,0).

Resultatet efter skatt blev 395 miljoner euro (271).

Justerat resultat per aktie blev 0,51 euro (0,36).

Siemens Healthineers höjer helårsguidningen för omsättningstillväxten till mellan 17 och 19 % (14-17). Vidare höjs även den lägre delen av intervallet för det väntade justerade resultatet per aktie till mellan 1,95 och 2,05 dollar (1,90-2,05).

Den höjda guidningen härleds till högre förväntningar på intäkterna inom affärsområdet Imaging, samt ökade antigentest inom affärsområdet Diagnostics jämfört med vad bolaget tidigare räknat med.

Siemens Healthineers, MEUR Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 5 000 3 312 51,0%
Rörelseresultat 672 410 63,9%
Rörelsemarginal 13,4% 12,4%
Rörelseresultat, justerat 945 465 103,2%
Rörelsemarginal, justerad 18,9% 14,0%
Nettoresultat 395 271 45,8%
Resultat per aktie, justerat, EUR 0,51 0,36 41,7%