Sinchs ebitda-resultat högre än väntat

Kommunikationstjänstbolaget Sinch redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Ebitda-resultatet var också högre än väntat.
Omsättningen steg 46,1% till 1 777,7 miljoner kronor (1 216,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 647. Den organiska tillväxten var 35%.

Ebitda-resultat blev 214,9 miljoner kronor (134,8), väntat 198, med en ebitda-marginal på 12,1% (11,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 226,0 miljoner kronor (147,6), med en justerad ebitda-marginal på 12,7% (12,1).

Rörelseresultatet blev 155,2 miljoner kronor (86,6). Rörelsemarginalen var 8,7% (7,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 210,7 miljoner kronor (131,5), med en justerad rörelsemarginal på 11,9% (10,8).

Resultatet efter skatt blev 96,4 miljoner kronor (68,7).

Resultat per aktie hamnade på 1,56 kronor (1,27).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,4 miljoner kronor (23,1).

Covid-19 har fortsatt negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och Video eftersom minskat resande leder till lägre efterfrågan från app-baserade taxiföretag. Den sammantagna effekten på hela koncernen förblir dock måttlig eftersom volymerna samtidigt ökat inom Meddelandetjänster, skriver bolaget i rapporten.

Sinch, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 777,7 1 647 7,9% 1 216,4 46,1%
EBITDA 214,9 198 8,5% 134,8 59,4%
EBITDA-marginal 12,1% 12,0% 11,1%
EBITDA, justerat 226,0 147,6 53,1%
EBITDA-marginal, justerad 12,7% 12,1%
Rörelseresultat 155,2 86,6 79,2%
Rörelsemarginal 8,7% 7,1%
Rörelseresultat, justerat 210,7 131,5 60,2%
Rörelsemarginal, justerad 11,9% 10,8%
Nettoresultat 96,4 68,7 40,3%
Resultat per aktie, kronor 1,56 1,27 22,8%

Konsensusdata från Factset