Spararna fortsätter tanka aktiefonder

Under september gjordes stora nettoinsättningar i aktiefonder, medan korta räntefonder visade nettouttag. Det visar siffror från Fondbolagens förening.

Det totala nysparandet i fonder uppgick till 10,1 miljarder kronor i september. Aktiefonder visade ett nettoinflöde på 12,2 miljarder. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder, följt av globalfonder och branschfonder.

Långa räntefonder och blandfonder visade nettoinsättningar på 1,5 respektive 0,8 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder 1010, mdkr
  September Totalt 2020 jan-sep
Aktiefonder 12,2 6,8
Blandfonder 0,8 -20,7
Långa räntefonder 1,5 0,7
Korta räntefonder -3,2 12,7
Hedgefonder -1,2 -10,2
Övriga fonder 0,0 2,9
Summa 10,1 -7,8

Under månaden gjordes samtidigt nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 3,2 respektive 1,2 miljarder.

”Aktiefonder fortsatte att uppvisa nettoinflöden under september månad. Vi kan därmed notera att fondspararna för sjätte månaden i rad, efter börsnedgången i mars, nettoköpte aktiefonder och sålde korta räntefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Hittills i år har fonder noterat ett nettoutflöde på 7,8 miljarder kronor. Aktiefonder har noterat ett nettoinflöde på 6,8 miljarder kronor och långa räntefonder har noterat nettoninflöde på totalt 0,7 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,4 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten ökade med 106 miljarder kronor till 5 146 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten är 3 171 miljarder (motsvarande 62%) placerade i aktiefonder.