Sparåtgärder för Leo Vegas

Leo Vegas vidtar åtgärder vad gäller bolagets brittiska verksamhet och bolagets övergripande organisation.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna väntas enligt bolaget leda till årliga kostnadsbesparingar på totalt omkring 3,7 miljoner euro. Omstruktureringskostnader av engångskaraktär på totalt 6,1 miljoner euro kommer att belasta rörelseresultatet för det fjärde kvartalet.

Leo Vegas kommer även skriva ned värdet av Royal Panda, som förvärvades hösten 2017, med cirka 10 miljoner euro.

Bolaget skriver att varumärken under samlingsnamnet Rocket X flyttas över till gruppens egen teknikplattform under första kvartalet.

Vidare lämnar Royal Panda den brittiska marknaden för att istället fokusera på andra marknader, något som blev känt via media redan den 8 januari.

“Med det skapas en mer fokuserad och effektiv verksamhet som fullt nyttjar skalfördelar inom teknik, produkt och organisation. Till följd av bolagets effektiviseringsarbete avbryts även en planerad flytt till nya lokaler på Malta”, skriver Leo Vegas på fredagen.

Av sparmålet på totalt 3,7 miljoner euro avser cirka 2,0 miljoner komma från åtgärder i den brittiska verksamheten, däribland en teknikplattformsåtgärderna ovan.

Den brittiska verksamheten kommer framöver “drivas på samma teknikplattform och med en gemensam organisation för teknik, produkt, kundtjänst, marknadsföring och regelefterlevnad”, skriver bolaget apropå besparingarna där.

Leo Vegas skriver även att Royal Panda omsatte 1,1 miljoner euro, och gjorde förlust, under det fjärde kvartalet i Storbritannien, en marknad bolaget kommer att lämna, och det blev alltså känt i början av januari efter att Royal Panda lagt ut ett meddelande om det på sin egen hemsida.

Leo Vegas betalade i slutet av 2017 60 miljoner euro för Royal Panda, och i affären ingick därutöver en tilläggsköpeskilling om max 60 miljoner euro.

Bettingbolaget belyser även att antalet heltidsanställda i koncernen minskat från knappt 900 till runt 800 under 2019.

“Gruppen har därför beslutat sig för att säga upp ett kontrakt för nya, större lokaler på Malta under 2021, och kommer istället att vara kvar i befintliga faciliteter under den kommande femårsperioden”, skriver bolaget och den inställda flytten väntas ge besparingar om 1,7 miljoner euro per år.

Omstruktureringskostnader som kommer att bokföras i det fjärde kvartalet omfattar bland annat en straffavgift för flytten som nu inte blir av.

“Kostnaderna är främst relaterade till förtidsuppsagda tredjepartsavtal inom plattform och produkt, straffavgifter för uppsägandet av det nya hyreskontraktet på Malta, avvecklingskostnader för Royal Pandas verksamhet i Storbritannien samt nedskrivning av Leo Vegas Gamings immateriella tillgångar kopplade till Rocket X tidigare teknikutveckling”, skriver bolaget om engångskostnaden.

Leo Vegas påminner om att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet samtidigt kommer även att inkludera en reavinst på 11,4 miljoner euro från den tidigare kommunicerade försäljningen av dotterbolaget Authentic Gaming. Rapporten för det fjärde kvartalet väntas den 14 februari.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här