Svenskt näringsliv vill se lägre löneökningar framöver

Ny rapport från arbetsgivarorganisationen pekar på en rad utmaningar Sverige står inför.

De framtida riskerna är stora såväl för global som svensk ekonomi. Dessutom utmanas Sverige av internationell konkurrens inom flera områden. Inför avtalsrörelsen vill därför Svenskt näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren.

Efter en liten avtalsrörelse 2019 väntar en betydligt mer omfattande sådan nästa år. 2,8 miljoner anställda berörs när 485 avtal ska omförhandlas, bland annat för statligt anställda liksom industrin.

I sin rapport om de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år lyfter Svenskt näringsliv inte helt oväntat en rad olika utmaningar för svensk del.

“Framöver står svensk konkurrenskraft inför betydande utmaningar. En svagare produktivitetsutveckling kommande år bör innebära en nedväxling av löneökningstakten om konkurrenskraften ska stärkas”, skriver arbetsgivarorganisationen i sin rapport.

Bland annat nämns den ekonomiska avmattningen globalt där riskerna inom världsekonomin bedöms ha ökat under de senaste månaderna. Detta i form av klassiska oroshärdar som handelskonflikten mellan USA och Kina, brexitoro men även höga statsskulder hos flera länder.

Även på hemmaplan lyfts den ekonomiska avmattningen men även integrationsfrågan liksom sjunkande skolresultat som faktorer som kommer att påverka negativt.

“Integrationsutmaningarna kan innebära statsfinansiella kostnader på både kort och låns sikt om det ökade arbetsutbudet inte kan mötas av en högre efterfrågan. Detta riskerar leda till skattehöjningar på företagssektorn som kan inverka på företagens konkurrenssituation”, skriver arbetsgivarorganisationen i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här