Sveriges BNP ökade mer än väntat i årstakt i tredje kvartalet

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade mer än väntat i årstakt i tredje kvartalet.
Svenska flaggan vajar med Strandvägen och Stockholm i bakgrunden. Foto: Fredrik Sandberg / TT
På årsbasis steg bruttonationalprodukten 4,7% (+9,5 reviderat från +9,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,2%.

”BNP fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Hushållens konsumtion bidrog mest till uppgången, med en stark utveckling inom framför allt hotell och restaurang”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

På kvartalsbasis var BNP upp 2,0%, vilket var mer än Bloombergs konsensus på 1,8%. BNP-indikatorn, som publicerades för en månad sedan, pekade på en ökning med 1,8%.

Sverige, % Q3-2021 Konsensus Q2-2021 Reviderad
BNP, QQ 2,0 1,8 0,9 1,0
BNP, YY 4,7 4,2 9,7 9,5

Konsensusdata från Bloomberg