Tre skäl bakom Skingsleys räntestöd

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley hade inför det penningpolitiska mötet i december övervägt att föreslå ytterligare penningpolitiska lättnader. Det framgår av dagens protokoll.

Det som ändå fick henne att stödja en oförändrad politik på mötet var tre skäl: dels starka utfall i den reala ekonomin; dels att Riksbanken redan för en mycket expansiv politik, med prognostiserat negativ styrränta i ytterligare 2 år; delvis att det är svårbedömt vad som orsakade det svaga novemberutfallet för KPI, och att nuvarande bedömning är att fallet drevs av tillfälliga effekter.

Även om Skingsley vid mötet, efter viss tvekan, stödde den oförändrade penningpolitiken, ville hon understryka betydelsen av fortsatt hög beredskap.

Skingsley lyfte enligt dagens protokoll vidare fram att hon vid det föregående mötet i oktober gjorde tydligt att hon ser interventioner i valutamarknaden som möjliga – i det fall där växelkursen stärks på ett sådant sätt att den kan  äventyra inflationsprognosen.

Kronförstärkningar som följer av oväntat stark utveckling i svensk ekonomi behöver emellertid inte betyda att interventioner är aktuellt, eftersom det är just en stark ekonomisk utveckling som penningpolitiken i nuläget strävar mot, sade Skingsley.

Kronförstärkningar som följer av att omvärldsekonomierna går sämre blir däremot ett större hot för Sveriges tillväxtförlopp och därmed tänkbara att adressera med interventioner, fortsatte hon.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.