Triss i flaggor inför Duearitys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Duearity inför noteringen den 11 maj och hittat tre flaggor.
IPO

Den 11 maj noteras medicinteknikbolaget Duearity på First North. Inför noteringen har IPO-guiden granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för rabatterad emission tätt inpå IPO och en för täta personkopplingar.

Duearity
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 85 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-27
Första handelsdag 2021-05-11

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärldens IPO-guide hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Duearity betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13,7% av erbjudandet.

Den andra flaggan, för rabatterad emission tätt inpå IPO, hissas då Duearity registrerade en nyemission en månad före IPO där teckningskursen var 4,30 kr. Teckningskursen i aktuell IPO på 6,30 kr är 46% högre. Någon motivering till uppvärderingen återfinns inte i memorandumet.

När det kommer till den tredje flaggan, för täta personkopplingar, är Peter Arndt som är huvudägare, styrelseledamot och marknadsansvarig i Duearity, gift med Duearitys CFO Alexandra Arndt. Det finns också nära kopplingar mellan huvudägarnas gemensamma bolag OIM Sweden och Duearity gällande bland annat nyttjande av lokaler och produktutveckling.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL DUEARITYS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 27 april och teckningskursen är 6,30 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Lipum Inväntar notering First North 2021-04-08 2021-04-22 Läs här
Sensor Alarm Inväntar notering Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Hemnet Group Teckningstid pågår Nasdaq Large 2021-04-26 2021-04-27
Tellusgruppen Teckningstid pågår First North 2021-04-20 2021-04-28 Läs här
Modelon Teckningstid pågår First North 2021-04-26 2021-04-28
Spermosens Inväntar notering Spotlight 2021-04-12 2021-05-05 Läs här
Hemply Balance Teckningstid pågår NGM SME 2021-04-20 2021-05-06 Läs här
Safello Teckningstid pågår First North 2021-04-30 2021-05-12
JS Security Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-30 2021-05-12