Underskott i statens budget

Saldot i svenska statens budget för oktober blev ett underskott på 36,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 67,8 miljarder kronor jämfört med oktober 2019, då saldot blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor.

Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens inkomster i oktober är i stort sett oförändrade jämfört med samma månad 2019, medan utgifterna har ökat med 66,5 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken, plus 48,7 miljarder, och kapitalinsatser till SAS och Swedavia om sammanlagt 6,8 miljarder.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 113,7 miljarder kronor, vilket är 66,5 miljarder kronor (141,1%) högre än i oktober 2019.