Vältajmat snålbud i Oriflame av af Jochnick

KOMMENTAR Oriflames grundarfamilj inleder budförhandlingen med skolboksfrasen att priset ”inte kommer att ökas”. Affärsvärlden Analys+ gläds åt ett kortsiktigt värdeskutt i två modellportföljer, men det förändrar inte att det är fråga om ett klassiskt snålbud.

Uppdatering: Första version av denna artikel klargjorde ej att den budgivande konstallationens uttalande att budpriset ”inte kommer att ökas” gör att de anser sig vara bundna av takeover-regler kring budhöjningar. Se tillägg (*) på slutet av artikel

Oriflame meddelar på onsdagsmorgonen att de mottagit ett kontantbud värt 227 kronor per aktie på utomstående ägares aktier. Budgivare är ett bolag kontrollerat av familjen af Jochnick, kosmetikabolagets grundare och storägare med kontroll 30,8 procent av aktierna inför budet. Aktien stiger initialt till runt 225 kronor.

Vid snabb anblick förefaller budet på Oriflame, ett innehav i Affärsvärlden Analys+ modellportföljer Avkastningsportföljen samt Nordiska Värdeportföljen, vara opportunistiskt och drivet av den snabbt fallande börsvärderingen.

Samtidigt finns även faktorn att Jonas af Jochnick, den ene av bolagets två medgrundande bröder, avled häromdagen.

PASSAR PÅ I KORTSIKTIG MOTVIND

Flera av de tillväxtmarknadsländer där bolaget verkar – särskilt Turkiet och på senare tid även Kina – har bjudit på kortsiktiga makroutmaningar och fortsatt att försvaga resultatet. Det har varit både väl känt och mer än inprisat i aktien, i vårt tycke.

Inför dagens bud hade aktiekursen nästan halverats på bara 12 månader, på en Stockholmsbörs som trampat vatten (ej beaktat utdelningar). På tisdagskvällens stängningskurs 168,35 kronor handlades Oriflame skuldjusterat inte högre än 7 gånger rörelseresultatet för 2019–2021, ev/ebit, baserat på vad säljsidans analytikerkår sett framför sig enligt Factset. Motsvarande p/e-tal var runt 10 för aktieägarnas nettovinst.

Även om budkursen 227 kronor innebär en rejäl 35 procentig premie så svarar den inte mot högre ev/ebit än runt 9 samt p/e-tal runt 13 för 2019–2021, allt annat lika.

För en tillväxtaffär som binder mycket lite kapital skulle det vara en väldigt attraktiv värderingsnivå att komma över hela bolaget för. Inte minst då kassaflödesgenereringen möjliggör en mångdubblad nettoskuld, vilket gör att bolagsköpet kan finansieras med stor andel lån (nettoskuld/ebitda-kvoten var 0,4 vid senaste kvartalsskifte och nuvarande lån tillåter upp till 3 gånger).

HA INTE BRÅTTOM ATT SÄLJA AKTIER UNDER FÖRSTA* BUDKURS

Affärsvärlden Analys+ återkommer kring hur respektive modellportfölj agerar kring Oriflame-budet.

Spontant är det ingen god idé att sälja sina aktier på ett första*, snålt kontantbud när det finns en välkänd budgivare som haft både långvarig insyn och inflytande över ett börsbolag, och som dessutom inte lär få svårt att finansiera ett utköp på låg värdering.

Inom några veckor kommer det vara lättare att överblicka villkor, osäkerheter* och sannolikheter kring budets genomförande. Det gäller även möjliga alternativ till att inte acceptera de initiala villkoren eller att sälja i förtid.

På ett mer generellt plan bekräftas återigen den välkända dynamik som är grunden till värdeinvestering i börsmiljö:

När börstillgångar fallit tillräckligt lågt i pris så kommer aktörer, kring eller utanför bolaget, att försöka tillskansa sig växande möjliga övervärden, om de tror sig se sådana.


ANSER SIG VARA BUNDNA ATT INTE HÖJA BUD (*)

Budgivaren låter meddela Affärsvärlden att deras uttalande om att budpriset ”inte kommer att ökas” gör att de anser sig bundna av takeover-regler för Nasdaq OMX Stockholm om att inte inte kunna lämna nya, högre bud inom en 12 månadersperiod.

Av reglerna framgår att så även gäller närstående (s. 9), men det framgår dock samtidigt att Aktiemarknadsnämnden kan besluta om undantag samt att ett nytt erbjudande som styrelsen rekommenderat på förhand kan bli aktuellt (s. 51).

Därtill finns, givetvis, inget som skulle hindra högre bud från konkurrerande budgivare.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.