Vang-Jensen om framtidens Nordea: ”Tyvärr blir vi färre”

Nordeas nye vd Frank Vang-Jensen tänker gallra i såväl de egna anställningsleden som i produktportföljen.

Det framgick när Nordeas nya vd Frank Vang-Jensen presenterade vid bankkoncernens kapitalmarknadsdag på fredagen.

Delar av Nordeas kommande besparingar ska ske genom förenklingar av verksamheten och en kraftig minskning av antalet produkter.

”Vi har fortfarande 600 olika kontoprodukter. Vi behöver bara hälften. Till 2021 ska 40 procent av de produkterna vara borta”, sade vd:n.

Frank Vang-Jensen underströk flera gånger att Nordea, i jämförelse med sina nordiska konkurrenter, har förlorat mark och tappat fokus på kunderna.

”Vi ska återta förlorad mark. I en omgivning med låg tillväxt är kostnadskontroll en nyckel. Jag vill skapa en stark kostnadskontroll och det innebär också färre anställda. 60 procent av våra kostnader är personal och tyvärr blir vi färre i framtiden. Jag tror det går att göra utan att skada verksamheten”, sade Frank Vang-Jensen.

SER STYRKA I BANKENS STORLEK

Som Nordeas styrkor lyfte vd:n bland annat fram bankens diversifierade kreditportfölj, ”mer diversifierad än hos någon annan nordisk bank”. Han tryckte även på att banken har en solid balansräkning och måste kunna dra nytta av sin storlek gentemot rivalerna i Norden.

”Vi kommer inte att lyckas utan att återta förlorad mark vad gäller intäkterna. Inflödet av kapital under förvaltning har börjat växa igen – det gläder mig. Jag gläds också över att ta mark inom bolån, där vi tidigare tappat. För första gången på tre år växer vi inom bolån i Sverige”, sade Nordea-vd:n.

Frank Vang-Jensen sade också att samtliga affärsområden (Wholesale banking, Commercial & Business banking, Personal banking och Asset & Wealth Management) måste nå upp till nivåer där de i tillräcklig mån bidrar till koncernen som helhet.

Han lyfte fram sparområdet som en nyckel till tillväxt.

”Asset & Wealth Management är vår tillväxtmotor. Utsikterna där är attraktiva”, sade han och tillade att om avkastningen på något område inte är tillräcklig, ska kapitalet antingen omallokeras eller delas ut till aktieägarna.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.