Verkliga skälet till bonusbråket i Vostok

Det var bristen på information som gjorde att flera tunga ägare att försöka peta ordförande Lars O Grönstedt ur Vostok New Ventures styrelse. Själva bonusen till vd Per Brilioth på 135 miljoner kronor har ingen några problem med.

Vostok New Ventures försäljning av ryska köp- och säljsajten Avito gav en vinst på 5 miljarder kronor och 2 miljarder i extrautdelning till aktieägarna. Ändå gjorde flera stora aktieägare uppror när de informerades om en specialbonus på 15 miljoner dollar, motsvarande 135 miljoner kronor, till vd Per Brilioth.

Vostoks mål är att fördubbla värdet på det investerade kapitalet på fem år, men i fallet Avito fick man tillbaka 34 gånger pengarna på elva år. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 37 procent. Det var alltså i ljuset av dessa lysande siffror som styrelsen valde att tilldela Per Brilioth en extra bonus – hälften i kontanta medel och hälften som aktier i bolaget, låsta under tre år.

– Summan är inte baserad på någon matematisk formel eller något separat avtal utan var något vi resonerade oss fram till i styrelsen. Det låg också helt och hållet inom ramarna för det mandat som bolagsstämman förra året gav oss, säger Lars O Grönstedt till Affärsvärlden.

I det mandat som Grönstedt refererar till står bland annat att ”…i de fall annan rörlig ersättning kan utgå skall denna vara förenad med milstolpar i Bolagets och/eller dess portföljbolags utveckling, t.ex. särskilt framgångsrika investeringar, avyttringar eller liknande händelser”.

Frågan om en särskild bonus borde med andra ord inte ha kommit som en blixt från klar himmel för de institutionella ägarna.

Men det är inte själva bonusens storlek som Alecta, Robur, Andra AP-fonden och de andra institutionerna är kritiska till utan sättet det tillkommit på och kommunicerats till aktieägarna. De anser att transparensen var obefintlig, och de aktieägare som inte är representeras i styrelsen togs på sängen.

– Vostok skickade ut ett pressmeddelande den 10 april där man informerade att styrelsen betalat en särskild bonus till vd på 15 miljoner dollar. Det var så jag fick reda på det, säger Marcus Lüttgen, Alectas ägaransvarige för investeringen i Vostok.

Hur själva summan motiveras, om det finns någon uträkningsformel som ligger till grund för slutsumman och var i Vostoks årsredovisning det framgår hur stor bonusen till vd vid en exit i Avito skulle bli, vet inte Marcus Lüttgen.

– Investeringen i Avito var lysande och vi motsätter oss inte principiellt att vd får en extrabonus i samband med en stor affär av det här slaget, men bonusen är av en sådan omfattning och art att den borde ha föregåtts av någon form av diskussion med aktieägarna, säger Marcus Lüttgen.

Detta är en kortversion av reportaget om bonusbråket i Vostok New Ventures. Logga in och läs hela reportaget här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här