Volkswagen höjer återigen helårsguidningen

Tyska fordonsjätten Volkswagen redovisar ökande omsättning och högre samt positivt resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare höjer Volkswagen sin helårsguidning för andra gången i å
Herbert Diess, VD för Volkswagen, satsar på inhouseproduktion av batterier med fyra nya fabriker når man en kapacitet på 200 GWh.
Volkswagen levererade 2 546 000 fordon under kvartalet (1 887 000).

Omsättningen steg 63,7 procent till 67,3 miljarder euro (41,1).

Rörelseresultatet blev 6,6 miljarder euro (-2,4), med en rörelsemarginal på 9,8 procent.

Resultatet före skatt var 6,7 miljarder euro (-2,0).

Resultatet efter skatt blev 5,0 miljarder euro (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på 9,70 euro (-3,23).

Volkswagen bedömer att effekterna från chipbristen kommer vara större under det andra halvåret, men medger samtidigt att bolaget har parerat bristen väl hittills i sin verksamhet.

Till följd av det starka finansiella resultatet i kvartalet höjer Volkswagen sin guidning för helåret för andra gången i år. Guidningen för den operativa avkastningen på försäljningen höjs till mellan 6 och 7,5 procent,

Vidare väntas nettokassaflödena från bildivisionen vara betydligt starkare under det andra halvåret till följd av bland annat positiva effekter från M&A.

Volkswagen, BEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 67,3 41,1 63,7%
Rörelseresultat 6,6 -2,4
Rörelsemarginal 9,8%
Resultat före skatt 6,7 -2,0
Nettoresultat 5,0 -1,5
Resultat per aktie, EUR 9,70 -3,23