Zalandos rörelseresultat lägre än väntat – upprepar försäljningsprognos

Klädjätten Zalando redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet kom in lägre än väntat, medan nettoresultatet var bättre än väntat.
Omsättningen steg 34,3 % till 2 733,1 miljoner euro (2 034,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 727.

Gross Merchandise Value, GMV, i andra kvartalet landade på 3 787,8 miljoner (2 706,1), väntat var 3 775 miljoner.

Justerat rörelseresultat utföll på 184,1 miljoner euro (211,9), väntat var 201, med en justerad rörelsemarginal på 6,7 % (10,4).

Resultatet efter skatt blev 120,4 miljoner euro (122,6), analytikerkonsensus 112.

Bolaget upprepar utsikterna för helåret innebärande en ökning i GMV med 31-36 % till 14,0-14,6 miljarder och ökning i intäkterna med 26-31 % till 10,1-10,5 miljarder.

Gällande vinstprognosen räknar bolaget nu med att hamna i den övre delen av tidigare lämnat intervall för det justerade rörelseresultatet på 400-475 miljoner euro. Väntat 476 miljoner.

Kapitalinvesteringarna spås landa på omkring 350 miljoner euro, att jämföra med tidigare guidning på 350-400 miljoner.

Bolaget hade 44,5 miljoner aktiva kunder i slutet av andra kvartalet (34,1).

Zalando, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 733,1 2 727 0,2% 2 034,7 34,3%
Rörelseresultat, justerat 184,1 201 -8,4% 211,9 -13,1%
Rörelsemarginal, justerad 6,7% 7,4% 10,4%
Nettoresultat 120,4 112 7,5% 122,6 -1,8%

Konsensusdata från Factset