Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

NGS slopar utdelningen

2020-02-14 12:49

Svårbedömt läge inom vårdbemanning uppges ligga bakom den slopade utdelningen.

Bemanningsföretaget NGS redovisar ett rörelseresultat på 3,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (9,6) och rörelsemarginalen var 2,7 procent (6,0).

Det ska noteras att resultatet under fjärde kvartalet 2018 påverkades av engångsposter, både positivt och negativt. Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 till 9,0 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 5,7 procent.

Resultat efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (7,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,29 kronor (0:88).

Nettoomsättningen uppgick till 133 miljoner kronor (160).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Utdelningen för 2018 var 1:00 krona per aktie.

NGS motiverar förslaget att för 2019 slopa utdelningen med att bolaget under nuvarande marknadsförhållande ska bevara sin goda betalningsberedskap.

"Detta med hänsyn tagen främst till det svårbedömda läget inom vårdbemanning, där det är osäkert hur länge inköpsstopp och restriktivitet i beställningar kommer att bestå", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Under det fjärde kvartalet 2019 visade NGS en fortsatt svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med föregående år.

"Verksamheten inom läkarbemanningen har under 2019 utvecklas väl men marknaden mattades av under årets sista månad. Sjuksköterskebemanningen har liksom under kvartal tre haft omsättningstapp, men med oförändrade marginaler", uppger vd Ingrid Nordlund i rapporten.

Hon beskriver vidare att under december månad införde ett antal regioner, däribland Region Stockholm, inhyrningsstopp på bolagets tjänster vilket gav ett markant avtryck på omsättningen.

"De inhyrningsstopp och uppsägningar som pågår diskuteras flitigt i media och läget framåt är svårbedömt. Med tanke på de stora vårdbehov som finns och kommer att finnas ser vi dock att det finns en underliggande långsiktig efterfrågan på våra tjänster", skriver Ingrid Nordlund.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom