Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

USA:s tillväxt starkare än väntat

2019-04-26 14:37
Foto: Christoph Lischetzki / Alamy/IBL

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 3,2 procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet.

Det visar den första beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet.

Enligt Reuters prognosenkät inför det definitiva utfallet väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 2,1 procent.

BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till oreviderade 2,2 procent.

Den privata konsumtionen steg med 1,2 procent under första kvartalet.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 0,6 procent under första kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,3 procent, analytiker hade väntat en uppgång med 1,6 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 2,5 procent under första kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,4 procent.

Den offentliga konsumtionen steg 2,4 procent. Försvarsutgifterna steg med 4,1 procent.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 1,5 procent under första kvartalet i beräknad årstakt. Investeringar i utrustning steg 0,2 procent. Bostadsinvesteringarna sjönk 2,8 procent.

Lagren ökade med 128,4 miljarder dollar.

Handelsnettot visade ett underskott på 899,3 miljarder dollar. Exporten ökade 3,7 procent medan importen minskade 3,7 procent.

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 0,82 procentenheter, medan bidraget från nettoexporten var +1,03 procentenheter. Lagerförändringen gav ett bidrag på +0,65 procentenheter.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom