Hyresvärde

Bolagets totala bedömda hyresintäkter under antagandet att samtliga fastigheter är fullt uthyrda. Differensen mellan redovisat hyresvärde och redovisade hyresintäkter motsvaras alltså av bolagets vakanser.

Tillbaka till Börsguiden