Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ekonom: Bopriserna ska fortsätta uppåt

2020-01-20 09:04
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostadspriserna fortsatte upp säsongsrensat i december och närmar sig den tidigare toppnivån från 2017, noterar analytiker i kommenterar till Valueguards boprisstatistik för december.

"Sammantaget har den svenska bostadsmarknaden nu nästan helt återhämtat sig från nedgången 2017 och vi räknar med att bostadspriserna fortsätter stiga", skriver Handelsbankens seniorekonom Anders Bergvall i ett marknadsbrev.

Valueguards HOX-index sjönk 0,8 procent i december, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång med 0,6 procent eftersom priserna normalt sjunker i december. I årstakt steg priserna 4,5 procent, samma som i november.

Handelsbanken räknar med att bostadspriserna 2020 och 2021 stiger i linje med inflationen, runt 2 procent. Prisuppgången hålls tillbaka av en svagare ekonomi och stigande arbetslöshet, men å andra sidan väntas räntorna förbli låga och det är fortsatt en brist på bostäder.

Läs mer: Så mycket steg bopriserna 2019

SEB-ekonomen Olle Holmgren noterar att Valueguards HOX-index, med SEB:s egen säsongsjustering, nu bara är marginella 0,2 procent under tidigare toppnivån från augusti 2017. Han konstaterar också att SEB:s egen boprisindikator var oförändrad på 43 i januari, vilket tyder på fortsatt stigande priser i år.

"Andelen hushåll som tror på både ökade och fallande priser minskade medan andelen som tror på oförändrade priser steg. Att fler tror på oförändrade priser har historiskt varit en signal om att boprisindikatorn kan vara nära en vändpunkt vilket ger visst stöd för vår bedömning att prisuppgången är på väg att bromsa även om det mesta talar för att priserna fortsätter uppåt", skriver han.

Nordeas seniorekonom Susanne Spector skriver i ett marknadsbrev att bostadspriserna fått upp momentum de senaste sex månaderna och att hushållen är optimistiska om bostadspriserna, troligen beroende på sjunkande utbud och långräntor.

Vad gäller Riksbankens räntehöjning i december menar hon att den kan dämpa hushållens optimism om bostadsmarknaden på kort sikt, men stötta bostadspriserna längre fram om hushållen tolkar det som att låga räntor nu är ett permanent läge.

"Stigande bostadspriser stöttar den inhemska efterfrågan och ger ljusare utsikter för hushållen. Den ganska snabba uppgången i bostadspriserna under hösten kommer mest troligen att oroa Riksbanken och göra dem, på marginalen, mer motvilliga att sänka räntorna och gå tillbaka till negativt territorium", skriver Susanne Spector.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom