Kraftig nedgång i byggprojekt inom detaljhandeln

Det har skett en skarp nedgång i detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar de senaste tre åren, som troligtvis påverkats av den allt starkare e-handeln.
Bild: Navet

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning med fokus på svensk bygg- och fastighetsmarknad har det skett en kraftig nedgång i detaljhandels bygginvesteringar de senaste tre åren. En nedgång som bara accelererat sedan pandemins intåg.

Under föregående år, 2020, uppgick investeringarna till 5,6 miljarder kronor, mätt i påbörjade projekt. Detta var en minskning på över 30% i jämförelse med 2019, då det i sin tur minskade med 12% sedan 2018. Under detta årets första kvartal har siffrorna fortsatt att rasa. Husbyggnadsinvesteringarna har nu minskat med 25% i jämförelse med samma period förra året, då de investeringarna uppgick drygt 2 miljarder kronor.

E-handeln en bidragande faktor

Jens Linderoth, analytiker på NAVET Analytics, menar att nedgången troligen beror på den spirande e-handeln som har kommit att konkurrera ut fysiska butiker. Sedan pandemins intåg har detaljhandelns fysiska butiker drabbats av ekonomiska smällar, något som har snabbat på utvecklingen ytterligare. Vidare menar Linderoth att den ekonomiska skada som pandemin orsakat detaljhandeln riskerar att orsaka fortsatt svag utveckling under det resterande året. Han tror att ombyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att klara sig bättre på grund av de anpassningar som handeln måste göra för att kunna mäta sig med e-handeln.

Detta skriver NAVET Analytics i ett pressmeddelande.