Råduppföljning: Jackpott för Kindred

En stark omgång. Köprådet i Kindred blev succé och steg över 250%. Det var också rätt att köpa Inwido som gynnats av renoveringstrenden och ESG-flöden. Även norska Sbanken bjöd på en dubblering och förvärvades nyligen av DNB.

Invajo Technologies -44% (Teckna ej)

Mjukvarubolag som säljer onlinetjänst för eventbokning. ”Jämfört med några av börsens andra små SaaS-bolag sticker värderingen inte ut som något fynd”, skrev vi. Invajo har gjort några mindre förvärv under året. Nyligen sparkades VD Fredrik Berglund. Det var helt rätt att inte teckna aktien.

Envirologic -4% (Neutral)

Tillverkar utrustning för automatisk tvätt av svinstallar. Sålde i fjol drygt 100 sådana ”robotar” vilket var över förväntan. Omsättningen steg 38% till 35 Mkr. Men bolaget tvingades också ge upp sin satsning på Danmark. Åtgärder relaterade till det raderade all vinst. Analysen för ett år sedan flaggade just för tuff konkurrens från danska aktörer.

Raysearch +46% (Köp)

Både orderingång, omsättning och resultat sjönk en hel del för medicinteknikbolaget Raysearch under 2020. Investeringar inom cancervård har fått stå tillbaka under viruskrisen. Möjligen finns ett uppdämt behov framöver. Aktien har utvecklats ungefär i linje med index senaste året.

Fabege +7% (Köp)

Vi skrev om kontorsjätten efter coronakrisen brutit ut men före temat om ”kontorsdöd” fick fäste på marknaden. Fabege lockade med stark balansräkning och nästan 30% substansrabatt i aktien. Kontorsbolagen har sakta men säkert återhämtat sig marginellt men vi har blivit mer skeptiska till sektorn. I oktober slopade vi köprådet på Fabege.

Telia +11% (Neutral)

Afv konstaterade att Telia såg relativt billigt ut men avstod från att sätta ett regelrätt köpråd. Teleoperatörerna har påverkats något mer än väntat av viruskrisen och man missade inte mycket på att passa på aktien.

Ambea +60% (Köp)

”Ambeas omsorg erbjuder konjunkturtålig marginalpotential”, skrev vi. Köprådet blev helt okej. Under våren 2021 tillträdde Mark Jensen som ny VD. Den norska verksamheten Stendi, tynger fortsatt lönsamheten men vi ser förbättringspotential och köpstämplade nyligen Ambea igen.

S-Banken +108% (Köp)

Norsk bank med kvalitativa tillgångar (nästan bara bolån), helt digitalt och kontorslös distribution och viss tillväxt. Till en prislapp som inte var högre än för storbankerna. Det var köpvärt ansåg Afv och köpte in Sbanken till vår portfölj. Rådet blev riktigt bra. Aktien har gått starkt och som grädde på moset kom nyligen ett bud med 30% premie från DNB.

CellaVision +4% (Neutral)

Osäkerheten var stor när vi synade blodanalysföretaget för ett år sedan. Zlatko Rihter har lämnat och är nu VD för Investorägda Mölnlycke Healthcare. 2020 sjönk omsättningen 10% organiskt för CellaVision. I höstas slog vi om till ett köpråd på aktien och köpte in CellaVision till Afv-portföljen.

Inwido +167% (Köp)

Även om viruskrisen skapade en del osäkerhet noterade Afv att Inwido genom åren visat en riktigt god stabilitet i sin intjäning. Men det var inget som märktes på den lågvärderade aktien. Köprådet blev riktigt bra när bolaget kunde visa inte bara stabilitet utan även viss tillväxt.

Nyfosa +90% (Neutral)

Hade köpt på sig rejält med fastigheter och gick därför in i krisen med en hög belåningsgrad på 56%. Men riskerna förknippade med den något svaga balansräkningen realiserades aldrig. I takt med att de allra mest blodiga scenarierna skrivits av har aktien i stället återhämtat sig. Nyfosa lyckades till och med växa substansvärdet med omkring 20% senaste året.

Kindred +251% (Köp)

”Spelkoncernen verkar klara viruskrisen och utebliven sport riktigt skapligt. Det lovar gott för den dag när saker börjar återgå till det mer normala”. Så skrev Afv för ett år sedan och satte köpråd på Kindred. Tuffa besparingar och bättre tillväxt än väntat gav ett stort lyft för aktien. Värderingen har också stigit från låg nivå.