Uppföljning: Sämst hittills

En svag omgång. Köprådet i BIMobject utvecklades bra. I övrigt var det tvära kursmässiga kast och ett par riktiga bottennapp. Några av aktierna som analyserades var Autoliv, Bulten, Veoneer, Doro, Mag Interactive och Plejd.

Kommentar till alla aktieanalyser från 1 juli – 14 juli 2018

# BIMobject +16% (Köp)

Börsplus gick igenom tolkningen av EQT-investeringen i bolaget. Och såg nästan bara positiva förtecken. Därefter mer än dubblades aktien på cirka fem veckor varpå Börsplus portfölj sålde merparten av innehavet.

# Autoliv −24% (Köp)

Samma tråkvärdering som annan fordonsindustri men två-tre gånger så hög tillväxt på radarn. Det var argumentet bakom att köpa Autoliv för ett år sedan.Bakgrunden var att bolaget tagit enormt stora order på krockkuddar efter att en konkurrent gått i konkurs – vilket kommande år skulle ge vinstlyft.

Tyvärr kom det inte att materialiseras när bilproduktionen började dala hösten 2018. Det blev också tydligt att orderingången kräver betydande kostnader att leverera. Vi slopade köprådet våren 2019 när aktien handlades runt 700 kr.

# Bulten −30% (Köp)

Liknande idé som Autoliv eftersom även Bulten har extra bra tillväxt bortåt 2020-2021. Men här är det inte krockkuddar utan kontrakt för att sköta all försäljning av fästelement och liknande som driver tillväxten.

Liknande faktorer som sabbade Autoliv-caset var i spel här. Dessutom har Bulten lite sämre geografisk exponering med relativt stora affärer i ett brexit-osäkert England, vilket ökat osäkerheten ytterligare.

# Assa Abloy +26% (Sälj)

För ett år sedan såg vi första åtgärderna från nya VD:n Nico Delvaux i form av bland annat en mångmiljardnedskrivning i Kina. Börsplus anade (felaktigt) att det skulle bli en hel del städkostnader och utvädring av gamla garderober. Vi oroade oss också för att Kina skulle slå ner på utländska säkerhetsföretags möjligheter att agera. Vår oro blev inte börsens oro och aktien har fortsatt uppåt mot än högre höjder.

# Agromino +35% (Sälj)

”Chocktorka och tjeckchock” var rubriken för ett år sedan. Vi ogillade maktskiftet där nya tjeckiska huvudägare visade noll intresse för de svenska aktieägarna eller vikten av god bolagsstyrning.

Vi tänkte oss att ett ukrainskt jordbruksbolag skulle kunna handlas till väsentligt högre rabatt än 20 procent i det läget. Men icke. Agromino handlas nu runt substansvärdet trots att man verkar ligga väldigt lågt informationsmässigt.

# Veoneer −45% (Neutral)

Mycket kan hända på ett år. Fråga Veoneer som gått från en haussad avknoppning från Autoliv till nästintill ett krisbolag som tvingades ta in pengar i en nyemission för att klara sina åtaganden.

# Doro -10% (Neutral)

Håller uppe vinsterna riktigt bra men aktien värderas envist lågt. Börsen verkar övertygad om att vinstkvaliteten är dålig på produktsidan där Doro främst säljer så kallade featurephones för äldre. Vi byte fot till ett köpråd våren 2019. Sedan dess har styrelsen bytt vd i syfte att öka tempot i omställningen mot bolagets affär inom larm.

# Plejd −32% (Neutral)

Teknikföretag inom uppkopplad belysning som imponerat med hög tillväxt och bra marginaler. Aktien har dock värderats mycket högt, runt 6 gånger omsättningen för ett år sedan. Då ligger stora förväntningar i korten varför rådet blev neutral. Nyligen gjorde bolaget en större riktad emission inför en utlandslansering.

# Capio +13% (Neutral)

Ramsey kom med ett bud på 48,50 kr. Vi noterade att de minsann kunde betala uppåt 57 kr och ändå skapa värde och frågade oss om det var läge att spekulera i en höjning. Tyvärr fegade vi ur, delvis av misstro mot Capiostyrelsens förmåga att få något sådant att hända. Efter ett par turer kom en budhöjning, till 58 kr.

# Mag Interactive −50% (Neutral)

Analysen var väldigt negativ och mot slutet skrev vi att ”vår magkänsla (MAG-känsla?) är att Q4 och kommande rapporter inte visar på en tillräckligt stark omsättningstillväxt för att kompensera för fortsatt olönsamhet.” Vi borde gått på MAG-känslan och inte bara tagit bort köprådet, som vi gjorde för ett år sedan, utan även slagit om till sälj.

# Transtema −68% (Neutral)

Det stora förvärvet från Ericsson kunde inte kompensera kraftigt minskade intäkter i andra delar av koncernen, främst de verksamma inom fibernätsutbyggnad. Fjolåret slutade med en förlust på 71 Mkr.

Här finns uppföljning av alla Börsplus 1000 analyser.

Så här följer vi upp våra råd

Börsplus följer upp de råd som vi ger efter ett års tid. Vår horisont är generellt längre än så, men i bästa fall upptäcker marknaden den uppsida som vi ser snabbare än så. Inom ett år är det rimligt aktien ska ha rört sig åt rätt håll. Annars är rådet att betrakta som fel. Aktieanalys är en svår sport men om man har mer rätt än fel är oddsen goda att slutresultatet blir bra.

Vi mäter både total avkastning efter publicering av analys, och avkastning relativt börsindex. Ett köpråd anges som ”Rätt” om genomsnittet av absolut och relativ avkastning är positivt. På motsvarande sätt betraktar vi ett säljråd som korrekt om genomsnittet av absolut och relativ avkastning är negativt. Allt annat anges som ”fel”. Vi gör från fall till fall en subjektiv bedömning.

Vi följer även upp avkastningen efter våra neutrala råd men där betraktas inte analysen som varken rätt eller fel.

Vid analyser av förhoppningsbolag så blir slutsatsen ofta inte ett ensidigt köp- eller säljråd utan snarare en diskussion om aktien är “intressant” eller inte. Här använder vi också ett ”tärningsbetyg” för att signalera både vår syn på aktien och att det handlar om en riktig chansning. I uppföljningssammanhang tvingar vi ändå in dessa råd i strukturen med köpråd, säljråd och neutrala råd där 1–2 tärningsögon är ”sälj”, 3–4 tärningsögon är ”neutral” och 5–6 tärningsögon följs upp som ett köpråd. Vanligtvis markeras förhoppningsbolag med en asterisk i tabellerna.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här