Gullberg & Jansson: En billig hemester-aktie

Det är ”hemester” som gäller för många i år då det är högst osäkert om det kommer gå att åka på solsemester alls. Det kan ge extra draghjälp åt poolbranschen med aktörer som Gullberg & Jansson i spetsen.
Gullberg & Jansson är marknadsledande inom poolvärmepumpar och pooltak med en uppskattad marknadsandel på 40% i Sverige.
Gullberg & Jansson
Börskurs: 14,20 kr Antal aktier: 8,6 m
Börsvärde: 122 Mkr Nettokassa: 24 Mkr
VD: Peter Bäck Styrelseordförande: Gaétan Boyer

Gullberg & Jansson (14,20 kr) är en distributör inom poolbranschen med inriktning på produkter för värme, säkerhet och vattenrenhet.

Företaget är marknadsledande inom poolvärmepumpar och pooltak med en uppskattad marknadsandel på 40 procent i Sverige. Dessa produktgrupper står också för merparten av Gullberg & Janssons omsättning. Värmepumpar för 54 procent och pooltak för 19 procent av omsättningen.

Produkterna utvecklas i samarbete med tillverkare i Kina och Ungern. Gullberg & Jansson har exklusiv rätt till produkterna i Norden. Utöver detta säljs också produkter som poolrobotdammsugare och poolskydd under externa varumärken.

Knappt 90 procent av försäljningen kommer från i Sverige och resten från övriga Norden.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 129 149 156 169
 – Tillväxt +23,0% +15,0% +5,0% +8,0%
Rörelseresultat 13 13 16 17
 – Rörelsemarginal 9,9% 9,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 10 10 12 13
Vinst per aktie 1,15 1,22 1,42 1,53
Utdelning per aktie 0,00 0,40 0,40 0,40
Direktavkastning 0,0% 2,8% 2,8% 2,8%
Avkastning på eget kapital 25% 22% 21% 19%
Operativt kapital/omsättning 12% 14% 15% 17%
Nettoskuld/EBIT -1,9 -2,2 -2,3 -2,4
P/E 12,4 11,6 10,0 9,3
EV/EBIT 7,6 7,3 6,2 5,8
EV/Sales 0,8 0,7 0,6 0,6

Gullberg & Jansson är också en distributör av batteridrivna maskinverktyg för park- och grönyteskötsel via affärsområdet Stads & Park som förvärvades 2016. Affärsområdet står för cirka 7 procent av totalförsäljningen. Främst handlar de om verktyg som till exempel batteridrivna häcksaxar, trimmers och gräsklippare.

Under november 2019 startade Gullberg & Jansson det nya affärsområdet Nordic Relax of Sweden där man ska sälja produkter för hälsa och välbefinnande.

Gullberg & Jansson har många år med fin tillväxt i ryggen. Lönsamheten har varit mer slagig. Efter 2016 ser siffrorna bättre ut och det var då dagens ledning och huvudägare kom in i bilden genom att Gullberg & Jansson förvärvade bolagen Poolvärlden och Stads & Parkprodukter.

Den nya ledningen med Peter Bäck (VD) och Gaétan Boyer (arbetande styrelseordförande) i spetsen verkar genom ett hårdare grepp om bolaget lyckats lyfta både lönsamheten och omsättningen.  Gaétan Boyer äger nu nästan 22 procent av bolaget och Peter Bäck 1,4 procent.

Förra året blev ett riktigt bra år för bolaget. Marginalen nådde de 10 procent som siktet länge varit inställt på samtidigt som omsättningen växte med 23 procent vilket är över tillväxtmålet på 10 procent per år. Denna fina utveckling drevs av ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning. Två exempel på åtgärder som gjorts under året är att hemsidan bytts ut och att mycket vikt har lagts vid försäljningskatalogen för året.

Även den rekordvarma sommaren 2018 kan nog spelat in genom att öka hushållens intresse för egen pool. Kanske är en liknande effekt på gång nu igen då viruskrisen hindrar nordiska familjer att solsemestra på sydliga breddgrader? Att poolägarna kommer vilja ha poolen i toppskick i sommar då mer tid än nånsin ska spenderas hemma ser vi inte som otroligt.

Gullberg & Jansson har inte kommenterat utvecklingen under 2020 hittills och rapporten för första kvartalet kommer först 27 maj. Förslaget om utdelning av 0,30 kr/aktie har dragits tillbaka som en ”försiktighetsåtgärd”. Byggvaruhandeln har rapporterat om ökad efterfrågan hittills under coronatider och det är en trend som talar för att även poolbyggen och inköp av sådana produkter får ett uppsving.

Samtidigt kan krisen skapa problem i leveranskedjor och ett bolag som Gullberg & Jansson med stora inköp i Eurozonen och Kina missgynnas av att kronan är svag. En utdragen viruskris med ytterligare tilltagande arbetslöshet skulle självklart vara negativ för bolagets försäljning.

Huvudscenario

  • Tillväxt: Vi räknar med att 2020 blir ett nytt år med lite extra bra tillväxt på grund av hemmafixareffekten. Långsiktigt skissar vi in 8 procent i tillväxt vilket är just under bolagets mål.
  • Lönsamhet: Marginaler på 8-10 procent är nivåer andra bolag inom nischen klarat, som Folkpool och Pahlén. I år kan valutaeffekter ge viss press men på sikt kan 10 procent vara rimligt för Gullberg & Jansson.
  • Värdering: Aktien har handlats till en multipel om 7-8 gånger rörelseresultatet. Ett litet bolag som troligen är starkt beroende av enskilda nyckelpersoner bör inte värderas så högt varför vi stannat på EV/Ebit 8.

I vårt huvudscenario får vi en uppsida kring 50 procent baserat på en multipel om 8 gånger rörelseresultatet.

  • Positivt scenario: Effekterna av Covid-19 blir ännu mer positiva och poolägandet ökar strukturellt. I Tyskland finns 10 pooler per 1000 invånare mot 6 i Sverige…
  • Negativt scenario: Arbetslöshet och fallande bopriser sätter stopp för sällanköp av poolkaraktär. Omsättningen planar ut och konkurrens urholkar marginalen.

 Affärsvärldens slutsats

Gullberg & Jansson kan mycket väl vara ett företag som indirekt gynnas av coronakrisen. Det har inte gått börsen helt förbi eftersom kursen är upp 14 procent hittills i år. Värderingen är ändå inget hinder mot att köpa aktien för den som kan tänka sig äga mikrobolag. En stor del av värdet ligger i nettokassan så man behöver hysa tilltro till att ledning och ägare hantera den väl. Vi tycker bolaget utvecklas mycket positivt efter ägarskiftet 2016. Rådet blir köp med de brasklappar som getts ovan.

Tio största ägare i Gullberg & Jansson Värde (Mkr) Kapital Röster
Gaetan Boyer 24 21,6% 21,6%
LMK-bolagen & Stiftelse 19 17,3% 17,3%
Lars Lindgren 18 16,0% 16,0%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 13 11,6% 11,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 5 4,3% 4,3%
Tobias Minde 4 3,8% 3,8%
Patric Bjurhovd 3 3,0% 3,0%
Pernilla Boyer 3 2,7% 2,7%
Peter Hamberg 2 1,9% 1,9%
Peter Bäck 2 1,4% 1,4%
Källa: Holdings