Amerikanska storbanker höjer utdelningarna

Såväl JP Morgan Chase som Goldman Sachs och Wells Fargo höjer sina kvartalsutdelningar.
Goldman Sachs
JP Morgan Chase höjer sin kvartalsutdelning till 1 dollar per aktie från 0,90 dollar per aktie, men lämnar aktieåterköpen oförändrade.

Det som är anmärkningsvärt är att JP Morgan Chases stresskapitalbuffert föll tillbaka till 3,2% från 3,3%, men det var enligt CNBC bättre än väntade 3,1%.

Goldman Sachs kommer att höja sin kvartalsutdelning till 2 dollar per aktie, från 1,25 dollar per aktie. Den höjda utdelningen kommer efter att banken minskat sin kapitalintensitet vilket återspeglats i de senaste stressresultaten.
Även Wells Fargo meddelar att man planerar att öka utdelningen för det tredje kvartalet från 0,1 dollar per aktie till 0,2 dollar per aktie efter att Federal Reserves stresstest gett utrymme att lätta på restriktionerna för utdelningar till följd av pandemin. Den förväntade ökningen av utdelningen måste godkännas av bolagets styrelse i juli.

Wells Fargo meddelar även att man kommer öka återköpen med cirka 18 miljarder dollar mellan tredje kvartalet 2021 till andra kvartalet 2022.

Citi planerar att betala utdelningar på minst 0,51 dollar per aktie och fortsätta med aktieåterköpen, enligt ett uttalande.

Om återköpen sade banken att dessa är särskilt attraktiva att genomföra medan aktiepriset ligger under det bokförda värdet.

Banken uppgav också att man vid utgången av årets två första kvartal ha gett tillbaka till aktieägare den maximala mängd av kapital som är tillåten under Federal Reserves regler.