Anotos ordförande blir ny VD

Teknikbolaget Anoto har utsett Perry Ha, som tidigare varit bolagets styrelseordförande, till ny VD. Han efterträder den tidigare VD:n Joonhee Won som avgår. Jörgen Durban har utsetts till ny ordförande.
”Vi är glada över att Perry ansluter som VD för Anoto. Han har varit styrelseledamot i Anoto de senaste fyra åren och är väl förtrogen med bolagets verksamhet, vilket möjliggör för en mjuk övergång från bolagets tidigare vd. Perry ser på Anotos framtid med entusiasm och jag är övertygad om att han kommer att vara en utmärkt ledare för bolaget under de kommande åren”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

Perry Ha bor i USA.

Joonhee Won kommer framöver att fokusera på utvecklingen av Anotos dotterbolag för AI-baserade utbildningslösningar, Knowledge AI.