Mer positivt stämningsläge inom svensk ekonomi

Sveriges barometerindikator ökade mer än väntat i mars.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

”Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras uteslutande av de starka signalerna från tillverkningsindustrin, medan läget är svagare än normalt i övriga sektorer”, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i rapporten.

Barometerindikatorn ökade till 105,3 från 103,8 (reviderat från 103,6) föregående månad. Utfallet kan jämföras med analytikernas förväntningar som låg på 105,0, enligt Bloomberg.

Tillverkningsindustrins förtroende ökade till 117,7 från 114,9 (reviderat från 114,6) föregående månad.

”Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg ytterligare i mars och ligger nu en bra bit över det historiska genomsnittet. De två frågor i indikatorn som framför allt bidrar till dess höga nivå är företagens omdömen om storleken på varulagren samt företagens positiva omdömen om orderstockarnas storlek”, skriver KI.

Konsumentförtroendet var oförändrad på 97,1 (föregående månad reviderat från 97,5).

Sverige mars, 2021 Konsensus februari, 2021 Reviderad
Barometerindikator 105,3 105,0 103,6 103,8
Tillverkningsindustrins förtroende 117,7 114,6 114,9
Konsumentförtroende 97,1 97,5 97,1

Konsensusdata från Bloomberg