Biofrigas börjar idag handlas på Spotlight

Biogasbolaget Biofrigas börjar idag den 17 juni att handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet BIOF.
På bilden syns noteringsaktuella Biofrigas pilotanläggning för att konvertera biogas till flytande fordonsbränsle.
Nyemissionen inför noteringen tecknades till 170 procent och blev därmed övertecknad. Teckningskursen var 4,70 kronor per aktie. Bolaget har 8,93 miljoner aktier utestående.
Inför noteringen hittade Affärsvärldens IPO-Guide 1 flagga, läs mer här.

Biofrigas är verksamt inom tillverkning av flytande biogas, benämnt LBG. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen Cryosep, en mobil och nyckelfärdig anläggning, vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter.

 Läs Affärsvärldens analys av Biofrigas här