Byggsektorn lyfter svenskt näringsliv

Den svenska produktionen i näringslivet ökade med säsongsrensade 0,2 procent under juni månad jämfört med månaden innan. I årstakt ökade den kalenderkorrigerade produktionen med 1,8 procent. Det framgår av statistik från SCB.

I årstakt ökade tjänsteproduktionen med 2,4 procent, samtidigt som industriproduktionen minskade med 0,6 procent och byggproduktionen ökade med 4,4 procent.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, april-juni, och närmast föregående tremånadersperiod minskade produktionen inom näringslivet med 0,4 procent.

Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen inom näringslivet i maj jämfört med april inte reviderats.

Produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP).

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.