Camurus ökar omsättningen kraftigt

Forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus redovisar kraftigt ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade samtidigt.
Bolaget upprepar prognosen för nettoomsättning och produktförsäljning för helåret och drar ned estimatet för rörelsekostnader från 570-610 till 505-525 miljoner kronor.

“Under tredje kvartalet såg vi en fortsatt stark tillväxt, resultatoch verksamhetsutveckling. Rörelsekostnaderna var oförändrade, och vi genomförde en riktad emission om 300 miljoner SEK, vilket innebar att vi avslutade kvartalet med en stark kassaposition. Våra rörelsekostnader, utan hänsyn till utfall av den pågående skiljedomsprocessen, väntas bli lägre än vad som tidigare uppskattats. Detta på grund av uppdaterade tidslinjer in kliniska studier, inklusive tillverkning, samt lägre kostnader för resor, kongresser och marknadsföring till följd av Covid 19”, konstaterar vd Fredrik Tiberg.

Omsättningen steg 149,5% till 100,3 miljoner kronor (40,2).

Rörelseresultatet blev -23,4 miljoner kronor (-77,4).

Resultatet före skatt var -23,8 miljoner kronor (-77,8).

Resultatet efter skatt blev -20,3 miljoner kronor (-62,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,38 kronor (-1,31).

“Sammanfattningsvis har Camurus haft ett produktivt tredje kvartal med positiv resultatutveckling och betydande framsteg inom forskning och utveckling. Vi ser fram emot en stark avslutning på året och att Brixadi, efter ett förväntat marknadsgodkännande den 1 december 2020, äntligen blir tillgängligt för amerikanska patienter”, avslutar Fredrik Tiberg sitt VD-ord.

Camurus, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 100,3 40,2 149,5%
Rörelseresultat -23,4 -77,4
Resultat före skatt -23,8 -77,8
Nettoresultat -20,3 -62,7
Resultat per aktie, kronor -0,38 -1,31