Curasight redovisar som väntat ingen omsättning – tittar på att öka takten inom prostatacancer

Forskningsbolaget Curasight redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet samt små förändringar av sitt resultat. Företaget tittar på hur man kan accelerera takten i utvecklingen inom prostatacancer.
Foto: Chris Cross
Rörelseresultatet blev -1 miljoner danska kronor (-0,3). Resultatet före skatt var -1,1 miljoner danska kronor (-0,3). Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner danska kronor (-0,2).

”Under kvartalet rapporterade vi ett framgångsrikt positivt resultat av biodistributionsstudien rörande glioblastom med uTREAT, vilket utgör ett grönt ljus för att fortsätta testa. Curasights uTREAT-teknik har tidigare visat lovande resultat i slutförda prekliniska studier av prostata- och kolorektalcancer. När fullständig data från de pågående prekliniska studierna är tillgängliga kommer de att fungera som det första beviset på att vår terapeutiska teknik fungerar. Vi ser fram emot att fortsätta studien och rapportera dess resultat kontinuerligt”, skriver VD Ulrich Krasilnikoff.

Curasight-chefen tittar också på att öka takten inom prostatacancer.

”På grund av de uppmuntrande resultaten från den slutgiltiga kliniska fas II-studien i prostatacancer kommer Curasight att undersöka hur vi kan påskynda produktutvecklingen och testningen inom prostatacancer, när vi följer planen men till en lägre kostnadsnivå än först förväntat. Detta innebär att Curasight undersöker hur man ytterligare kan utveckla potentialen för uTRACE för att diagnostisera och uTREAT-riktad radionuklidbehandling vid andra cancertyper där uPAR också uttrycks”, fortsätter han.

Curasight, Mdkk Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1 -0,3
Resultat före skatt -1,1 -0,3
Nettoresultat -0,8 -0,2