Danske Bank ser lägre potential i tillväxtmarknader

Med en låg vaccinationsgrad och Feds kommande tapering i åtanke sänker Danske Bank tillväxtmarknadsaktier till en undervikt.
Maria Landeborn, Thailand.
Maria Landeborn, Thailand. Foto: Alexander Donka och Unsplash

Under fredagens tal i Jackson Hole indikerade Fed-chefen Jerome Powell att så kallad tapering, det vill säga nedtrappning av stödköpen, kan påbörjas innan årsskiftet. Dock menade han ett en för tidig åtstramning kan vara skadlig för ekonomin samt att räntehöjningar ännu dröjer länge.

Börserna steg efter talet, men enligt Danske Banks sparekonom och seniora strateg Maria Landeborn finns fortfarande en risk för att minskade stödköp kan utlösa volatilitet på marknaden. Dessutom har osäkerheten kring smittspridning och tapering gjort att banken gjort vissa förändringar i allokeringen.

Banken behåller en övervikt i aktier, dock ses kvalitetsbolag med stabil tillväxt, hög lönsamhet och starka balansräkningar som mer attraktiva när osäkerheten ökar.

”I USA finns en högre andel kvalitetsbolag än på andra marknader. Värderingarna är förhållandevis höga, men det förklaras av att lönsamheten i USA också är strukturellt högre. Konjunkturkänsligheten är mindre, och bolagsvinsterna stabilare”, skriver Maria Landeborn i sitt veckobrev.

USA höjs därför till en övervikt och andelen amerikanska småbolag dras ner till förmån för storbolag. För Europa behålls samtidigt den nuvarande övervikten, men tillväxtmarknader sänks till undervikt.

”Vaccinationsgraden är låg, och Kinas strategi med nolltolerans och nedstängningar så fort en smittad person upptäcks kommer att vara en motvind inte bara för Kina, utan även för andra tillväxtländer. Feds tapering väntas leda till stigande amerikanska långräntor och fortsatt dollarförstärkning, vilket också är negativt för tillväxtmarknadsaktier. Det är även ett eventuellt svagare risksentiment”, skriver Maria Landeborn.